måndag, mars 24, 2014

Betyg är en viktig vägledning för alla!

Alliansen föreslår nu betyg från årskurs fyra. Detta borde varit genomfört för länge sen som en värdemätare på undervisningens kvalitet och som ett besked om hur bra föräldrar, skola och elev tillsammans klarat kunskapsmålen  i förhållande  till övriga skolor i landet.

Folkpartiet  har föreslagit  tidigare betyg länge och långsamt , långsamt får vi den skola som kan ge barnen den framtidstro och möjlighet att påverka sina liv som vi vill se för kommande generationer.
Alla förstår nu att skolan är viktig. Så har det inte alltid varit.

Ännu  är det så att de barn som lämnar skolan har gått i en skola styrd efter socialdemokratisk
Skollag.

Det är lite (o)lustigt att nu höra Ibrahim Baylan istället för tidigare betyg tala om specialpedagoger och mindre klasser. Detta har de motarbetat i alla tider!
Vi minns ju vissa socialdemokratiskankongresser när talare efter talare har fördömt betyg överhuvud taget.

De monterade ner utbildning för speciallärare. Dessa är nu återinstallerade.
De ersatte behöriga lärare med "fler vuxna i skolan" .
När inte kommunerna belönat sina lärare har alliansen gått in med extra resurser till karriärtjänster för särskiltnduktiga lärare som stannar kvar i  klassrummet och inspirerar lärare och elever.

De har innan vigenomfört reformerna varit  emot snart sagt varje reform, men väl införda talar socialdemokraterna om dem som sina egna.
Kan man lyckas bättre med en politik egentligen?

Det svåra är att hänga med i socialdemokraternas retorikspel, men det ärmFolkpartiet och alliansen som levererar.
Alliansregeringen har lämnat mer pengar till skolan än någon tidigare regering.
Det är jag väldigt stolt överInga kommentarer: