fredag, mars 07, 2014

INGEN SKA LÄMNAS EFTER!


Idag meddelade Jan Björklund att regeringen vill uppmuntra fler att söka till speciallärare.

Det handlar främst om mål i årskurs 3, tidig uppföljning och stödinsatser som sätts in snabbt. För att kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd krävs fler lärare med specialpedagogisk kompetens. Man provar med en skattefri examenspremie på 50 000 och en kraftig utbyggnad av utbildning till speciallärare eller specialpedagog.

Speciallärarutbildningen avskaffades  för att den ansågs ”utpeka” studiesvaga elever. Man kan också säga att man lämnade dessa barn helt i sticket för att man skulle låtsas som om de inte fanns! 

 Alliansen  återinförde speciallärarutbildningen 2008, men det behövs fler speciallärare.

Att ge en individanpassad utbildning ställer ju stora krav på lärare och skolmiljön.Vi talade om det härom dagen om hur hånat Folkpartiet blev för att vi förespråkade ordning och reda och arbetsro i skolan. Jan Björklund beskrevs som hård och okänslig, men nu vet alla att en hel skoltid för ett barn kunde gå förlorad när man  följde socialdemokratisk skolpolitik. Det kan man kalla okänsligt!

 Idag ropade Ibrahim Baylan på mer statliga pengar till speciallärarnas löner, men han vill inte att staten tar över huvudmannaskapet. Han vill att kommunen ska ha ansvaret för skolan men kommunala socialdemokrater vill inte släppa till några pengar. Ni får väl bestämma er om vem ni vill ska ha ansvaret för utbildningen!

Alliansen har faktiskt genomfört en mängd  skolmotioner åt Folkpartiet  här i Kalmar. Speciallärare har vi föreslagit för länge sedan. I varje budget har Folkpartiet lagt in extra pengar till speciallärare men majoriteten har hellre höjt anslagen till underhållning för vuxna.

Vi gör olika prioriteringar

Inga kommentarer: