måndag, juli 05, 2010

Bra initiativ i Kalmar!

Jättebra att på frivillig väg öka säkerheten i samhället. Det är ju så att vi som arbetar med sjukvård - och säkerhetsfrågor har en plikt att ingripa även på vår fritid, så steget är inte så långt.

Vid väldigt många olyckor på väg jag varit verksam i som narkossjuksköterska har det
stannat en läkare eller sjuksköterska som kan hjälpa till, när det behövs. De får ingen ersättning, men stort tack ifrån de som behövt dem.
Ibland har de också kommit före ambulansen så den samlade beredskapen är stor i samhället, om vi förmår att hålla uppe moralen och verkligen gripa in.

Dessvärre sker också det motsatta, när vittnen flyr och vi inte vågar ingripa för att rädda människor som råkar ut för en alltmer utbredd organiserad brottslighet.

Vetskapen att det finns en samlad SMS-beredskap kanske kan göra att även ljusskygga individer kan bekämpas. Nu kommer det säkert att visa sig avigsidor av detta system också. T:ex. att vi inte har någon egen sfär kvar, utan vi kan förföljas var vi går, även privat.

men det är precis så här som man ska nyttja tekniken, tycker jag. Fler kan använda sin kompetens som SMS- beredskap. Vetskapen om att det finns en SMS-beredskap kan ju göra oss lite kaxiga som medborgare. Låt inte brottslingarna få förstöra detta initiativ som naturligtvis ska bygga på fivillighet!

Inga kommentarer: