onsdag, juli 21, 2010

Hög tid att genomskåda FN!

Inga-Britt Ahlenius beskyller Ban Ki-moon och hans sekretariat svagt ledarskap och förhoppningsvis har hon nu satt igång en verklig diskussion om FN:s organisation och demokratiska utveckling. "Hon är ju bara en sån där som måste bråka. En sån går inte att samarbeta med". Blunda och svälj annars kommer du ingestans! Känns det igen?

USA har kritiserats för att de inte vill betala sin del till FN utan att se vart pengarna tar vägen. Det är nu dags för övriga medlemsländer att sätta samma press på genomlysning och demokratisering. Vänstern är alltid snabba med att framhålla FN som sitt alternativ till medlemsskapet i EU. USA får ofta en släng av sleven också, trots att det är USA som fått gripa in när FN varit helt handlingsförlamat. Jag har i sådana debatter pekat på det demokratiska underskottet i FN där segrarmakterna från andra världskriget sitter med veto i alla viktiga och för många länder helt avgörande beslut.

Korruptionen inom FN har beskrivits i många rapporter och det är klart att Ahlenius nu gör sig obekväm för en mängd FN-arbetare som lever gott på medlemsländernas pengar och goda vilja.
Självklart kan Ban Ki-moon i ett sådant läge använda sin makt att försvaga hennes ställning,och har troligen många runt sig som vinner på att göra det. Men han kunde inte tysta henne.
Tyvärr är många makthavare rädda att anställa personer med civilkurage. Varför?

Demokrati är inget som vi kan ta för givet! Samhällets utveckling hänger på att människor vågar tala. Samhällets utveckling hänger också på att de som talar får stöd av både medarbetare och medborgare.Vi måste använda demokratin innan den är förlorad!

Inga kommentarer: