fredag, juli 02, 2010

Är demokrati inte fint längre?

I medborgarundersökningar har just påverkansmöjligheter haft väldigt låga betyg i Kalmar. Likaså har tystnaden hos kommunanställda varit påfallande, trots tjusiga "kom fram" projekt m.m.

Nu har Dagens samhälle rankat bästa och sämsta kommun på demokrati och Kalmar följer mönstret från de undersökningar jag nämnt. Kalmars placering är 195 av 290 kommuner!
Har det då någon betydelse?
Ja, för kommuner som det går bra för kan ofta visa ett gott samarbete över partigränserna, och det förutsätter ju ett öppet och demokratiskt förhållningssätt.

För att bara ta ett exempel så har vi dagens besked i tidningen om att Kalmar ligger i botten när det gäller anslag till skolmaten. Detta har varit känt länge, men nu lagom till valåret lovar socialdemokraterna mera pengar, trots att de inte har finansierat kostnaden eller ens har beslut i kommunfullmäktige om ökat anslag.
Folkpartiet liberalerna prioriterar ju skolan, vilket innebär att vi drar in på annat, men socialdemokraterna har inte pengarna.Trots att ännu inga medel är beslutade säger Barn- och ungdomsnämndens ordförande:
"Vi har redan varit ute hos våra kockar och sagt att de kan räkna med större budget."

Hoppsan! I Kalmar är det så här besluten fattas och kommunfullmäktige, som är det högsta beslutande organet blir allt mer distanserat i Kalmar.Behöver man fråga sig varför så många hoppar av politiken?

I Kalmar genomförde vänstermajoriteten höjda parkeringsavgifter och även avgift efter tre, som vi protesterade kraftigt emot. Det blev minskad handel och kraftiga protester från näringslivet i centrum och sen kom den ekonomiska krisen som fått legalisera både skattehöjning och sedan parkeringsåterställare!
Med tanke på demokratin, så är det så här att Gatu- och Park kontoret var de som fick föreslå (och kommunfullmäktige besluta) den tråkiga avgiftshöjningen, men vi får via tidningen veta att de goda kommunalråden tagit bort avgiften.
Ett enigt kommunfullmäktige där självklart vi var glada att vi fick igenom vår fråga.
Men det är så skattepengarna rinner iväg....och även demokratin...

Båda dessa exempel är sådana som jag ville ha genomförda, men om det funnits en dialog och en beslutsprocess kunde besluten blivit ännu bättre och samtalsklimatet kunde fört kommunen framåt, så som också sker i framgångsrika kommuner.
Demokratin är en skör blomma som vi måste vårda väl!

Inga kommentarer: