tisdag, juli 27, 2010

Pensionärer- en folkgrupp?

Kom in sent i ett inslag på TV när en företrädare för SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti uttalade sig och betonade vilken kraft alla pensionärer kunde bli om de röstade på SPI. Partiet har minskat stadigt sedan de bildades 1998 och det är ju helt logiskt.
Vad är en pensionär? En person som slutat en fast tjänst är ju bara pensionär en dag och det är den dagen hon går i pension, liksom invandrare är invandrare endast den dag hon vandrar in i det nya landet. Både före och efter den dagen är vi enskilda individer med personliga minnen och personliga framtidsdrömmar!

Jag tycker det är en otroligt sund utveckling att ett "pensionärsparti" tynar bort och att även äldre människor väljer individuellt utifrån egna bevekelsegrunder.
Det som bekymrar mig mera är att mänskliga resurser blir så osynliga efter pensionärsdagen. Skulle samhället gå runt utan de arbetsinsatser och alla frivilliga krafter som mobiliseras efter pensionsdagen?

Att mobilisera sina intressen i påtryckargrupper precis som alla andra med olika hjärtefrågor . JA!Men ett partiprogram spänner över hela fältet med en värdegrund som genomsyrar alla politikområden.
Men i övrigt är jag glad att även de som slutat ett långt arbetsliv räknar in sig själva som fritt tänkande individer. Det är ett av gott tecken på liberalismens framsteg!

Inga kommentarer: