onsdag, september 29, 2010

Ord och handling!

Det har varit mycket tal om företagens bästa i valrörelsen, men när Folkpartiets motion om fritt val i hemtjänsten diskuterades var det som bortglömt av socialdemokraterna. De rödgrönas motförslag var servicetjänster, vilket inte är bättre för denäldre och dessutom är att kasta bort pengar när det finns RUT-avdrag där staten betalar subventioneringen!

Johan Persson har varit på resa tillsammans med företagare under flera dagar så vi får se om han nu, efter resan, är mera beredd att släppa in entreprenörerna i de kommunala verksamheterna!
Jag tror på generella regler och ett öppet företagsklimat som gör att alla har en chans. Så fungerar det också i kommuner med bra företagsklimat! Så fungerar LOV, RUT och ROT, men det vill inte de rödgröna ha. Ärendet om servicetjänster återremitterades, så vi får se om någon företagare lyckades omvända kommunalrådet inför nästa kommunfullmäktige.

För att slippa det politiska käbblet (demokratiska processen) görs i Kalmar gärna uppgörelser utanför styrelserummen och därefter tillkännagivanden i dagspressen. Långt senare förväntas övriga politiker” besluta” om förslaget. Fortfarande saknas då ofta beslutsunderlag värda namnet.
Vad är bäst? Blandad offentlig och privat verksanhet och enskilda människors val, eller politiska system som väljer "vårt bästa" och kräver lojalitet med makten!
Säger politiker samma sak före valet och efter? Det får vi se på nästa kommunfullmäktige!

Inga kommentarer: