tisdag, november 16, 2010

Favorit i repris!

2007 års motion från Folkpartiet liberalerna om utbildade studie- och yrkesvägledare i varje rektorsområde lever än. Den besvarades positivt redan samma år men sen tog det tid att få fram ett förslag. Och vad kunde man hitta på i Kalmar kommun om inte en ny organisation tillsammans med gymnasieförbundet . Kostnad för kommunen 1 250 000 kr per år för att täcka kostnaderna för en samordnartjänst och övrig administration.

Det var bara så att gymnasieförbundet behövde ingen ny organisation för de har löst frågan om utbildade studie och yrkesvägledare. Ändå lade majoriteten fram det som ett förslag!
Nu har fakta sjunkit in även hos de rödgröna och idag på arbetsutskottet kom nästa förslag. Södermöre kommundelsnämnd och Barn- och ungdomsnämnden ska nu utveckla en ny organisation!
Denna gång inom befintlig ram!
Det innebär att pengarna ska tas från verksamheten.
Tänk om man struntat i själva organisationen och för två år sedan anställt tre studie- och yrkesvägledare för de pengar man destinerade till en samordnare istället!

2007 fanns endast en yrkes- och studievägledare i Kalmar grundskolor. Nu har det gått snart fyra år sedan motionen skrevs och det ser snarare ut som om resurserna minskat medan dess handlingar vandrat genom byråkratins labyrinter. Istället har det kostat sammanträdestid, handläggartid och utredning av ett helt uppenbart problem som kan lösas med helt uppenbara medel!
Nu har regeringen i skollagen slagit fast att barnen ska ha tillgång till studie och yrkesvägledare.
Lagen börjar gälla nästa år och först då får ungdomarna detta självklara stöd!
Vi liberaler i Kalmar vill förbättra för barnen i Kalmars skolor, och det är skönt när vi har draghjälp av vår skolminister Jan Björklund!

Inga kommentarer: