fredag, november 12, 2010

nödrop från personalen!

Vid senaste fullmäktige hade vi en lång diskussion om Folkpartiets motion om omsorgsgaranti där man arbetar fram lite livskvalitet som att ut och gå, välja mellan två alternativ till lunch eller något annat man väljer i samverkan med gamla och anhöriga.
Jag tycker att motionen var ganska anspråkslös men det var kalla handen från den rödgröna majoriteten som just i valrörelsen lovade mer av allt. Jag har vid tidigare fullmäktige ställt frågor om rätten till heltid som har varit ett löfte från sossarna i många valrörelser. Här i Kalmar verkar det kunna återanvändas hur många gånger som helst. Min interpellation gällde att personalen ansåg att det inte var riktigt ok att de själva skulle lösa detta med heltid ”inom befintlig budget”.

Mycket värdefull tid har lagts ner på en värdegrund för omsorgen och denna hänvisade man bl.a. till när Folkpartiets motion om en omsorgsgaranti skulle behandlas vid senaste fullmäktige. I sina svar hänvisade man till att det inte gick enligt lag att genomföra en omsorgsgaranti. Detta är ju bara svepskäl eftersom många kommuner redan infört en omsorgsgaranti, där omsorgstagarna och deras anhöriga får veta vad de kan förvänta sig att få för skattepengarna. Men här i Kalmar finns det ju en VÄRDEGRUND! Vi får dessutom på köpet veta hur framåt man är just här i Kalmar.
Vi har en fantastisk personal som vänder ut och in på sig för att allt ska fungera. Jag känner igen det från landstinget, där man i alla år utnyttjat personalens lojalitet gentemot patienterna.

Nu kommer det nödrop från personalen. De skriver flera brev till Johan Persson och till omsorgsnämnden och de talar just om att de har svårt att leva upp till kraven och VÄRDEGRUNDEN som man arbetat så mycket med. Man riskerar att få arbeta delade turer, vilket omsorgsnämndes ordförande i fullmäktige försäkrade endast sker på frivillighetens väg. De arbetar redan varannan helg, men breven berör ändå mest deras oro för att inte kunna ge en god omsorg till de boende. Det negativa är att inte dessa signaler gått fram tidigare. Det positiva är att personalen nu bryter tystnaden och det bör tas emot konstruktivt av chefer och nämnd.

Nu är det helt tydligt varför inte den rödgröna majoriteten ville bifalla vårt förslag om omsorgsgaranti. Man har redan idag tydligen svårt att leva upp till de mest primära behoven för de gamla. Man kan nog inte understryka hur viktigt det är att göra konsekvensanalyser INNAN man fattar beslut om att dra in resurserna.Ska invånarna låta sig duperas en gång till eller får vi en liberal majoritet i nästa val?

Inga kommentarer: