tisdag, november 23, 2010

Förlorad tid för alla...

Omkring 130 personer står på kö för att komma in på SFI i Kalmar. De flesta har väntat mer än tre månader. Det här är mot lagen som säger att en invandrare får vänta max upp till tre månader för att börja läsa svenska.
Synd att det ska behövas lagstöd för att en så självklar sak som språkundervisningen ska prioriteras. Alla borde ju enas om att det är A och O att snabbt känna att man är med i ett sammanhang.

På Komvux hoppas man att de satsningar som Komvux gör på SFI ska ge resultat och korta ner väntetiderna.
– Nu kommer nya regler från och med den första december och då tar Arbetsförmedlingen hand om alla flyktingar, berättar han.Äntligen ska människors förutsättningar och resurser tas tillvara, och det är klar mycket sundare än att få en första kontakt på socialtjänsten.

Jag tycker att vi bara ska hoppas utan kan förvänta oss inte bara kortare köer utan också resultat i form av tryggare medborgare som får del av svenska språket och hur detta samhället fungerar. Då kan de också dela en arbetsgemenskap och bidra till samhällsutvecklingen. Bara att känna några att heja på i affären är otroligt viktigt för att öka intresset till sin nya hemort. Vi behöver fler växande människor och då måste vi ha en snabb introduktion och en ärlig chans att starta upp.Det vinner vi alla på!

Inga kommentarer: