onsdag, december 29, 2010

Liberal kunskapsskola vinner terräng!

Nödvändigheten av en ny skolpolitik har nu också nått socialdemokraterna Jonas Hellberg och Mikael Damberg. Synd att ert parti sagt nej till viktiga reformer under många år vilket just lett till en sorteringsskola istället för en modern kunskapsskola. Tvärtom har ni fnyst föraktfullt åt tidiga betyg, att flytta mobbaren istället för offret, speciallärare för dem som har svårigheter och profilklasser för de med xtra begåvning.

Bra att Mikael Damberg sprider sina insikter inom sitt parti, för vi såg ju tydligt när kommunstyrelsen skulle yttra sig över regeringens förslag om att notera skolk i terminsbetyget (inte slutbetyget). Vi fick ett förslag om avslag från socialdemokratiskt styrda Södermöre och ett förslag om bifall till regeringens förslag från Barn-och ungdomsnämnden.

Bra kanske om socialdemokraterna i Kalmar kommun kan enas om en framsynt skolpolitik. Att Kalmar inte faller mer i rankingen än man gjort beror på en
lojal personal som inte vikt ner sig än.

Intressant är att två socialdemokrater nu i dagens Barometern, beskriver Folkpartiet liberalernas skolpolitik som SINA lösningar. Synd att ni inte kan förlita er på egen kommunpolitik utan hänvisar till statliga insatser. Samma insatser som ni förkastat under tidigare år. Synd att ni avslagit alla dessa förslag när de presenterats i form av motioner från Folkpartiet liberalerna här i Kalmar kommun.

Motioner som ni i strid med kommunallagen gömde undan för att de inte skulle kunna besvaras före valet. Det visar den VERKLIGA VILJAN att förnya skolan och höja lärarnas status.
Mikael Damberg visar även i praktiken god vilja att samarbeta kring skolfrågorna. Den ödmjukheten och förmågan har vi inte sett här på tio år sedan Folkpartiet liberalerna och Socialdemokraterna arbetade fram en gemensam skolplan som handlade mycket om trygghet i skolan. Bara att ge de vackra orden betydelse är en lång resa i Kalmar,men dagens utveckling går liberalismens väg.

tillsammans med

Inga kommentarer: