tisdag, december 21, 2010

Mest tomma paket i de rödgrönas julklappssäck!

Årets sista kommunfullmäktige:


Först det roliga!
Folkpartiet liberalernas motion om Busslinje från Norra Kalmar till kvarteret Bilen (motionen skrevs 2007 då namnet Hansa City inte var etablerat) är nu äntligen en verklighet och om turerna kring detta ärende har jag skrivit tidigare.

Majoriteten har nu i sin budget skjutit på nästan alla vallöften eftersom ekonomin är dålig, vilket i deras ögon alltid numera beror på regeringen. Att Sveriges ekonomi var sämre innan valet när de presenterade löftena borde ju göra att det enkelt skulle gå att genomföra dem nu.

Sen ett axplock av våra förslag som den socialistiska majoriteten sa nej till:
Kvalitets/tjänstegarantier för t.ex. barnomsorg, äldreomsorg och bygglov. I ett socialistiskt samhälle är det medborgarna som ska ge kommunen garantier medan det i mitt samhälle är ett ömsesidigt kontrakt som man uppfyller. Att gamla ska få bo tillsammans livet ut vill de inte att kommunen ska garantera! De sade också nej till att lösa parkeringsbehoven i centrala Kalmar (de hade själva endast behov av parkering vid slottet) .


Att tillämpa Lagen om Valfrihet och låta gamla välja hemtjänst säger de nej till och uttalar dessutom i sin budget att de inte kommer att konkurrensutsätta städverksamheten i framtiden. (inte speciellt trovärdigt att samtidigt besöka företagare och tala om hur viktiga de är för vår kommun). Vi har tagit pengar från kommunledning och fört över till skolan där vi ser enorma behov. Vi liberaler ser behoven av familjehemsplaceringar och av barn som far illa och vi vill lyfta dessa barns behov redan i skolan. Majoriteten sa alltså nej till mer resurser till elevhälsa, speciallärare, studie- och yrkesvägledare(där det idag finns en enda utbildad vägledare för alla rektorsområden).

Vi begärde en redovisning av de pengar 29 miljoner kronor som ska betalas ut till Kalmar FF när deras nya Arena står klar våren 2011. Denna kostnad finns inte redovisad någonstans i majoritetens budget och alla tiger!
Jag frågade också om kommunen nu ska betala Parkeringsplatserna vid Arenan? Johan Persson verkade inte vara främmande för detta! Kan det ske utan beslut och redovisning?
Om det är så börjar Arenan följa Salve i spåret. För att slippa lösa ut borgen tillförde man resurser på olika vis. Det var detta vi varnade för!

Igår togs också den sista motionen av de tolv obesvarade motioner som majoriteten skjutit på till efter valet. Så kan man göra om man struntar i kommunallagen!
Med den avsaknad av granskning som finns i Kalmar kan Johan Persson och majoriteten tydligen själva välja om de vill följa lagen och besvara motioner i tid och välja själva att redovisa alla kostnader eller låta bli! För mig är det helt otroligt att inte media bryr sig.

Innan jag gick in i politiken undrade jag ibland hur det kunde få gå till som det gjorde. Det undrar jag än och jag förstår att majoriteten inte vill ha den totala genomlysning av verksamheten som vi i Alliansen här gemensamt föreslagit.

Nu gör jag ett litet uppehåll i skrivandet till efter helgen
Ha en skön jul!

Inga kommentarer: