måndag, december 13, 2010

Internet är öppet för alla!

Internet och alla dess möjligheter har verkligen förskjutit makten mellan den officiella världen, civilsamhället och enskilda personer.

Vi ser det även nu genom den maktkamp som utspelas mellan anhängare till wikileaks och de som känner att de har tappat kontrollen över sin information.

Vi ser det nu när utrikesministern anklagas för att använda Internet som informationskälla. Självklart skall alla berörda förtroendevalda och myndigheter informeras på överenskommet sätt, men det kan aldrig vara fel att kommunicera så att fler har tillgång till informationen.

Det visar att det inte bara är bränder och översvämningar som hotar och det finns mycket för en kommuns riskanalytiker att arbeta med idag. Vår viktigaste uppgift är ändå att ta avstånd ifrån allt våld oavsett var det uppstår.

Och siffrorna från Öppna Jämförelser visar att vi i Kalmar kan bli mycket bättre
på att arbeta förebyggande mot våld. Vi börja med en bra förskola där barn lär sig trivselregler och känner sig trygga. En skola där lärarna har kunskap att se alla barns behov och lyfta både de med svårigheter men även de som har en extra begåvning.

Det är också en förutsättning för att alla själva ska kunna värdera informationen och dra egna slutsatser. Då kan vi välja att påverka och stödja de goda krafterna.

Inga kommentarer: