fredag, december 10, 2010

Täckfärg duger inte för liberaler!

Östran ser bara mera statliga pengar till skolan som lösningen på alla problem.
Det finns ju skolor som gör bra resultat med lite medel så pengar är ETT problem, men inte huvudproblemet. Hade vi givit bara mer resurser, men inte startat läsa-skriva,räknagaranti, speciallärare lärarlyftet eller infört lärarlegitimation och satsningar på elevhälsa och jämställdhet hade pengarna varit kastade i sjön.

Peter Akinder talar om de barn som flytt från krig och förtryck som en orsak till att vi har sämre statistik än Finland. Det är ju just för dessa barn och även för oss ursvenskar som har svårigheter av olika slag, som vi liberaler vill förändra skolan!
Och lärartätheten har inte sjunkit jämfört med under sosseåren.

Många barn är så duktiga och har så mycket stöd att de klarar sig i vilken skola som helst. Många har ju gått långt trots en socialdemokratisk skolpolitik. Men den socialdemokratiska skolan kommer att lämna spår tio år framåt och många barn har svikits av hela vuxenvärlden. Jonas Hellberg ville i tidningen igår skjuta ansvaret ifrån sig som skolpolitiker och hänvisa till regeringen.

Skolan är helt bortglömd (utom i retoriken) i socialdemokraternas budget för 2011. Alla resultat i Kalmar räknas numera i antal hotellnätter och evenemang som kommunen bidrar med. Varken han eller kompisarna i partiet tror på långsiktiga lösningar utan letar täckfärg för att gömma problemen.

Vi har i Folkpartiet liberalerna satsat på barnen och utbildningen i vår budget.
Pengarna har vi tagit ifrån de enheter som fått krafiga resursförstärkningar under senare år.Jag är mycket glad att vi i vårt parti har fått så många av våra lokala motioner tillgodosedda av Alliansregeringen.

De reformer som förhoppningsvis snart kan genomföras kommer att gagna de barn som har det svårast. Jag är glad att det finns någon eftertänksam socialdemokrat i riksdagens utskott som också inser det och nu samarbetar för barnens skull.

Inga kommentarer: