onsdag, maj 09, 2012

9 maj - Europadagen

9 maj- Europadagen, då hedrar vi de som stupat för friheten och vi firar att vi haft fred
Har haft en heldag med Regionförbundet i Västervik. Landshövding Stefan Carlsson besökte styrelsen och han är ju mycket inspirerande att lyssna på. Nu har jag hört honom några gånger och jag hoppas att han får vara lika frimodig även framgent. Han hade en väldigt tankeväckande beskrivning regionförbundets utveckling påverkat länstyrelsen. Jag tror det är väldigt positivt att han beskriver för oss det han ser, för vi blir lätt hemmablinda.

Rörligheten i länet och även i Kalmar kommun är väldigt svag och det gör så klart att vi kör fast i gamla hjulspår. Men det krävs också mod att våga ta emot någon med andra erfarenheter och ju längre tiden går , desto djupare blir hjulspåren. Där kanske också distansen till EU kommer in.
Trots att vi varit med i så många år talar många politiker om EU som en främmande fågel.
Att vi efter alla år som medlemmar i europaunionen ännu inte uppmärksammar Europadagen på ett naturligt sätt, säger något om oss själva och vår självbild.

Inga kommentarer: