onsdag, maj 02, 2012

befäster sin makt.

Förslag till beslut
"Kommunfullmäktige beslutar att komplettera budget 2012 och ekonomisk planering 2013 – 2014 avseende "Principer för ekonomistyrning" med följande skrivning. "Servicenämnden har rätt att flytta investeringsobjekt mellan åren inom planperioden så länge den årliga ramen hålls. Helt nya objekt kan enbart växlas mot att ett eller tidigare beslutade investeringsprojekt tas bort. Sådana beslut ska löpande rapporteras i budgetuppföljningarna "


Till de beslut som stärker Johan Perssons,S,  egen makt  har vi idag fogat ännu ett beslut (bifogat) som de enda direktvalda/folkvalda kommunfullmäktige nu lämnar ifrån sig. En liknande princip gav servicenämnden befogenhet att ändra ett fullmäktigebeslut i samband med detaljplan av området kring elitfotbollsarenan i Kalmar.
Tidigare beslut av kommunfullmäktige innebar att ägaren för Arenan skulle köpa marken och för att iordningställa parkeringsplatser till Arenan, men genom ett delegerat beslut (med missvisande rubrik) i servicenämnden kunde ordförandedär , efter ett kort samtal från ovan, besluta att kommunen ska stå för hela härligheten. Förutom de 69 miljoner som infrastruktur och träninsplaner kostat kan socialdemokraterna, med ett telefonsamtal till servicenämnden bevilja ytterligare 30 miljoner. Min tilltro till hur socialdemokraterna handskas med miljonerna är därför inte så stor som den borde vara.

Helt nya objekt kan plockas in genom att några vallöften plockas bort.Helt utan fullmäktiges inflytande, bara man håller sig inom ramen, som alla vet är väldigt vidlyftig. På grund av att majoriteten redan lovat mer än de kan hålla i investeringsbudgeten, borde ledningen vara väldigt mån om att nya investeringar och omflyttningar sker med stor insyn och delaktighet. Här tar vi redan ett steg bort ifrån den vision som majoriteten säger sig vilja uppfylla år 2020!

Inga kommentarer: