måndag, maj 28, 2012

Skolan är en del av samhället.


Skolan är en del av samhället och vi ska anmäla misshandel till polisen. Oavsett hur klantigt en situation har hanterats från början, så får man aldrig slå någon! Det borde vara både skola och föräldrars tydlig budskap både inom och utom skolan.
Dock verkar det som om kommunikationen mellan elever och lärare ibland behöver uppgraderas en nivå, och det kan aldrig ske i anslutning till ett bråk, utan ska ske kontinuerligt.
Klart att alla representanter för lärarförbundet nu protesterar. 

Men respekt är alltid ömsesidigt, och går inte att lära ut utan måste praktiseras det i det dagliga arbetet mellan elever, föräldrar och lärare.
Vårdpersonal får också vara med om en del våld och dessvärre även vårdtagare. Tillåts kränkande språkbruk så är inte steget långt till våldet, och därför måste även nedsättande skvaller och tilltal beivras på alla arbetsplatser.

Skolan är en arbetsplats för både elever och lärare. 

Inga kommentarer: