tisdag, maj 22, 2012

soppa på en gammal spik!

Idag ska vi få veta hur majoriteten i Kalmar prioriterar sin budget framöver men redan i morgontidningen kan vi läsa om "en miljardsatsning". Igen . Hur många miljarder har Kalmar egentligen?
Läser man närmre så är det samma gamla miljard som använts ända sen "det Kalmaritiska stimulanspaketet år 2008". Och det är samma gamla lånade pengar, som man kan byta innehåll i eftersom så lite görs klart av alla storstilade planer och vidlyftiga löften.
Att förskolan och skolan "kompenseras" för sina kostnader är pengar som följer med från staten då vi har en lag som tvingar kommunerna att tillgodose kommunens behov av förskolor. Vi har en skolplikt i detta land som kommunerna måste leva upp till. Folkpartiet har förutom dessa åtaganden satsat på mer resurser i skolan , och jag återkommer med våra satsningar när jag studerat underlaget i majoritetens budget.

Men jag ser att samma gamla parkeringslösningar som utlovats sedan 2006 då Folkpartiet liberalerna  motion om parkeringshus i staden besvarades,utlovas nu åter.  Men  klockan är fem över tolv för handeln har redan fått bekymmer.

Det är skickligt av socialdemokraterna att år efter år återanvända samma pengar. 
Nu ska det bli intressant att om ca en timma få se deras budget. Har de klarat av att hålla sina egna finansiella mål? De skriver ju i dagens tidning att ordning och reda i ekonomin är avgörande för hur vi ska lyckas utveckla Kalmar.

Majoritetens soppa verkar vara  gjord på samma gamla spik som tidigare år. Trots att den rostar lite för varje år chansar man nog på att den håller den över valet? Är det viktigare att kryddningen är bra än om soppan räcker?

Inga kommentarer: