fredag, maj 11, 2012

S kräver en - åtgärdslista

Socialdemokraternas svar på arbetslösheten är en skrivelse till regionförbundet om krafttag mot ungdomsarbetslösheten. De föreslår en åtgärdslista och en regional hearing om ungdomsarbetslösheten.
 Nu ska man komma ihåg att arbetslöshetsstatistiken räknas nu på ett helt annat sätt än när socialdemokraterna styrde, och är därför högre relativt sett. Men vi har en väldigt hög ungdomsarbetslöshet jämfört med andra länder och vakten vid dörren in på den svenska arbetsmarknaden värnar bara om den som redan är där inne i värmen.


Folkpartiet liberalerna i Kalmar har lagt skarpa förslag om bl.a.  läsa-skriva-räknagaranti och utbildade speciallärare i skolan som ska ge en riktig grund för alla elever att kunna förbättra sig och för studiebegåvade elever att få den extra stimulans de behöver. Vi har också föreslagit och budgeterat för fler utbildade och behöriga studie och yrkesvägledare som verkligen kan motivera och vägleda ungdomar att hitta den utbildning som också leder till arbete. Matchningen börjar tidigt och näringslivet och den högre utbildningen måste in tidigt i elevernas liv och motivera dem till utbildning och delaktighet i det samhälle de ska leva i.


Nu har vi liberaler i Kalmar lagt ett förslag om att kommunen i egenskap av arbetsgivare ska verka för, att vi inför särskilda ungdomsavtal med yrkesintroduktion inom vissa yrkeskategorier.

Detta introduceras nu i det ena avtalet efter det andra mellan arbetsmarknadens parter. Dock är socialdemokraterna väldigt noga med att det kallas för allt annat än just ungdomsavtal!
Den största arbetsgivaren,Kalmar kommun med socialdemokraterna i spetsen, är inte beredd att släppa in ungdomar med ungdomsavtal i kommunens verksamhet. Kalla det vad ni vill, men släpp in ungdomarna!

Med en kraftansträngning har nu ändå socialdemokraterna i länets kommuner och landsting lyckats lyfta pennan för att få hjälp med jobben av regionförbundet, medan de de själva stänger ute ungdomarna i sina kommuner. Socialdemokraternas svar på arbetslösheten är som sagt en skrivelse till regionförbundet om krafttag mot ungdomsarbetslösheten. Någon annan ska tydligen göra det....
En åtgärdslista mot ungdomsarbetslösheten är väl så typiskt socialdemokratiskt som man bara kan tänka sig!


Inga kommentarer: