torsdag, augusti 09, 2012

Att härska genom söndring!

Peter Akinder, chefredaktör för opinion? Östran  vill gärna att Socialdemokraterna på riksnivå ska driva mera oppositionspolitik. På lokalplanet tycker han dock, som Johan Perssons vapendragare,  att min oppositionspolitik är ett gissel som inte gagnar Kalmar (läs socialdemokraterna).

När pengarna i kommunen var slut var det inte roligt att själv stå med ansvaret och  "samarbete" över blockgränserna startade. Kanske ska vi kalla saker vid dess rätta namn, som att härska genom söndring och det har verkligen Johan Persson lyckats med. Att splittra Alliansen innan han kastade ut miljöpartiet har enbart konserverat en socialistisk tillväxtfientlig politik och den s.k. tillväxtgruppen kan inte visa på ett enda förslag.   Budgeten, som jag trodde skulle bli en tillväxtbudget visade något helt annat!

Kalmars ekonomi drivs runt med trolleritrick och tillfälliga insatser och det  stör så klart socialdemokraterna att jag försöker uppmärksamma skattebetalarna på denna oroande utveckling.
Därför tar Akinder till krafttag som att partiet har halverats under min tid. Vi hade ett jättebra val 2002 och det är så klart detta år Akinder utgår ifrån, men man hade också kunnat sagt att Folkpartiet fördubblats i storlek under min tid i partiet.
Jag kommer inte att vara nöjd med mindre än att Folkpartiet fördubblas i Kalmar vid nästa val, men jag gör det för att vi behöver en ny politik i Kalmar.  En del politiker är nöjda med att sitta i opposition och få lite uppdrag, men jag hoppas att det kan bli en allianspolitik igen med en allians som vill ta ansvar för då kan vi också bli ett verkligt alternativ i valet 2014.

Det går dock inte att sitta i en socialistisk tillväxtgrupp ena dagen och sen leka allianspolitik den andra.
För mig är politik på allvar. Jag samarbetar gärna med andra partier, men hittills har olika samarbeten enbart inneburit stöd till en helt kortsiktig socialdemokratisk politik. I Kalmar har S bidragit mera till söndring än till samarbete och Akinder får även i fortsättningen finna sig i att jag bedriver den politik jag gick till val på i Kalmar. 

Inga kommentarer: