onsdag, augusti 22, 2012

Verksamheter som ökar i Kalmar ska vi ge mera plats!

Så blev det då äntligen bestämt om  informationsmöte i Kalmarsalen angående Linnéuniversitets fortsatta lokalisering i Kalmar. 6 september kl. 18 30.
Alla är välkomna!
Inför det val av platser som nu utreds, gjordes en mängd utredningar som hemlighölls för opposition och allmänhet till- dagen efter beslutet.
Då diariefördes allt material. Det blev också ett löfte om öppenhet i det fortsatta arbetet.

Trots att viss info funnits på nätet har det inte funnits någon verklig öppenhet i Kalmar.
Detta har inneburit att en namninsamling om folkomröstning pågår.
Den är startad av några engagerade kalmarbor.En folkomröstning är egentligen ett verktyg för att alla argument och fakta ska upp i ljuset innan man tar beslut.

Fortfarande, mer än två år efter Linnéuniversitets fusion, inte talas det inte mer om  utbildningens innehåll, samarbete med näringsliv och kommun och studenternas betydelse för Kalmar.
Nu, mer än tre år efter första utredningsuppdraget, ska Ölandshamnen utredas igen, trots att det känns som om området är utrett på både längden och tvären tidigare.
Här är några rapporter om bara detta område:
2009 bedömning arkitektuppdrag
2010 Stadsanalysutredning
2010 Översiktlig geoteknisk studie
2010 Påverkan på Kalmar hamn
2010 Riskanalys

De visar att det kan behövas  grundförstärkningar och upprustning av kajkonstruktioner. Sanering av mark?
Undervisningslokaler jämställs med sjukvård när det gäller buller.  Damm, lukt och risker begränsar, enligt rapporterna, hamnens verksamhet om undervisningslokaler hamnar inom denna bullerzon.
Kommunen var tidigt enig om att Hamnens fortsatta utveckling ska värnas.
Det är bra för undervisning kan bedrivas på flera ställen i vår stad, men hamnverksamhet kan nog bara utvecklas i detta  kustläge.

En glädjande utveckling av tågresandet gör att stationsområdet   snart  slår i kapacitetstaket. Det är ju kul att resandet ökar men hela området med parkeringar och bussar måste snarast dimensioneras för denna utveckling!


Inga kommentarer: