torsdag, augusti 30, 2012

Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket!

Johan Persson har ”styrt” fysiska planeringsprocessen sedan han tillträdde 2006. Och då menar jag styrt.
Storstilade planer har alltid fått stora rubriker, men sen har väldigt lite hänt. Han har en fantastisk förmåga att lansera en ny fantastisk plan i samma andetag så att ingen märker att ett projekt försvinner.
2009 lanserade majoriteten det ”Kalmaritiska stimulanspaketet”, då man helt struntade i de riktlinjer för markreservationer/försäljning som hade beslutats bara några månader tidigare. Riklinjer är inte Johan Perssons bästa gren. Stora resurser har tillfördes berörda enheter men resultatet blev att ännu färre detaljplaner såg dagens ljus. Här kom det tydligt i dagen att socialdemokraterna inte har förmågan att omsätta sina planer i verkligheten.
Inget parti har motarbetat den styrgrupp som regelbundet skulle se över prioriteringar och hålla processen vid liv, så ansvaret är deras.

Folkpartiet liberalerna försökte redan efter 2002 års val driva på uppdateringen av
Översiktsplanen, som också är en demokratiskt dokument om kommunens viljeinriktning.
Det var till slut ett åläggande från Länsstyrelsen som tvingade kommunen att uppdatera planen som nu, efter fyra års processande snart ska ställas ut för allmänheten. Tydliga riktlinjer ger effektivitet och självförtroende i organisationen och är viktigt för den enskildes rättsäkerhet eftersom kommunen inte får särbehandla personer eller företag.

Något tydligt samband mellan resurser och effektivitet finns inte men det kan vara viktigt att:
-Alla inblandade ska ha sitt kompetensområde klart för sig och alla ska tala med en röst.

-Om frikostiga markreservationer centralt föder orealistiskt höga förväntningar bör centrala markförsäljningar villkoras med bostäder i andra planerade områden.
-Länsstyrelsen ska ses som en tidig resurs och ett stöd i processen som ska kunna följas på hemsidan. En tidig öppen dialog ökar medborgarnas tilltro till besluten.

Det finns en mängd planer för Skärgårdsstaden, Oxhagen och Norrlidens strand där små steg kan tas redan nu.
Markanvisningstävlan och detaljplaner kan starta medan vi dimensionerar staden och ger förutsättningar för de boende och företagare som redan bor i kommunen, med parkeringar, kommunikationer och service som en växande kommun behöver.

Inga kommentarer: