fredag, augusti 24, 2012

Hyra eller verksamhet - det är frågan?

Visst kan man tycka att det är lite överdrivet att underkänna ett boende, när migrationsverket samtidigt skriker efter platser och får lägga människor på madrasser i överfulla rum.

Nu är det ändå så att socialförvaltningen går med kraftigt underskott och vi har ålagt dem att titta på varje onödig kostnad. Vi har t.o.m beslut på att de ska rapportera till arbetsutskottet om ekonomin så länge man måste be om mer pengar till sin verksamhet. Vi kanske kan få den uppföljningen nu.
Det som oroar mig mest är att det blir allt fler utsatta barn i Kalmar som behöver hjälp. Då kan inte pengarna läggas på hyror.

Om nämnden redovisats ett förslag som ökar hyran tredubbelt så verkar det för mig som ett förnuftigt beslut att säga nej till fortsatt verksamhet där, om man finner ett mera kostnadseffektivt boende på annat håll.

Finns det sen regionalpolitiska skäl att förlägga boendet på en viss plats, och så kan det ju vara, så får ju de pengarna tas ifrån en kassa för sådana åtgärder.
Det värsta är att socialdemokraternas budget var redan den underfinansierad!

Jag minns att Anders Andersson C en gång häcklade kristdemokraterna för att de skrev en uppsats när de skulle skriva en budget. Centerns budgetförslag kunde i år också gått under benämningen "uppsats".

Tredubbla hyror innebär ännu mindre pengar till själva verksamheten men även här verkar C och S eniga om prioriteringen. Jag tror att "tillväxtgruppen" blir en dyr historia för kalmarborna.


Inga kommentarer: