fredag, augusti 17, 2012

Trägen vinner!

Till tisdagens arbetsutskott kommer ett medborgarförslag i Kalmar kommun. Ingrid Thour lämnade in förslaget i april och äntligen  blev det en utredning. 
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Politik/KS/HandlingarKSAU/2012KSau/120821/Handlingar/1_Medborgarforslag_resultatutjamningsfonder.pdf


Medborgarförslaget lämnades in i april.
Man hade ju kunnat besvara medborgarförslaget med att kommunfullmäktige ska avvakta resultatet av  utredningen. Nu är förslaget till beslut utformat så att man, oavsett vad utredningen kommer fram till ska ha kvar nuvarande beteckning.


Därför   föreslår jag att motionen ska bifallas  när den så småningom kommer i kommunstyrelsen. I arbetsutskottet är jag ersättare och får inte ställa egna yrkanden.
Kanske är det redan bestämt att utredningen ska komma fram till att det blir verkliga resultatutjämningsfonder, som nämnderna kan använda i framtiden.  I oktober vet vi, men jag hejar på Ingrid Thour som i många år har kämpat för att få rätsida i denna fråga. Trägen vinner!

Inga kommentarer: