tisdag, augusti 07, 2012

Genväg är senväg!År 2008, alltså två år efter beslutet om detaljplan av polishuset, efterlyste jag en fortsättning på bebyggelsen i området.
Bakgrunden var att den detaljplan som gjorts för hela området riskerade att överklagas. Helt i logik med socialdemokratisk politik delades då detaljplanen. Det motsatte vi oss med tanke på att ett häkte också diskuterades. Vi var också missnöjda med att säkerhetsavstånd och infrastruktur inte belystes ur ett helhetsperspektiv. Ett alternativ (som inte ligger för S) kunde ju varit en bättre dialog med de boende i området.
Nu minskade man allmänhetens möjlighet att ha synpunkter på området istället.
Som alla vet blev ju ändå detaljplanen överklagad men polishuset byggdes ett år försenat. Området runt omkring har med kommunens goda minne fått stå och förfalla sedan dess.
Redan 2008 tyckte jag att det var dags att gå vidare med detta område och jag talade också om det.

En tjänsteman hade då fått i uppgift att ringa mig och försäkra att arbetet pågick och framskred som det skulle.Ofta får vi dessa besked, och det brukar ju fungera, vi vill ju inte gärna störa dessa samtal.
Då ville jag ju faktiskt tro att det var så, men nu efter ytterligare fyra år och en ny detaljplan senare så tvivlar jag starkt. Även denna detaljplan kommer att överklagas.

Vi har ju nu från FP föreslagit att området istället ska prövas för ett Kulturcentrum eftersom det hela tiden (sedan 2006) har stått klart att bostäder inte kan byggas inom Arlas skyddsområde.
Nu vet vi också att det är omöjligt att få ett samlat kulturcentrum på Tullslätten och vid Oxhagen finns ju nu både infrastruktur och gott om plats.
Arla är en viktig arbetsplats för Kalmar med 120 anställda och jag hoppas att inte det pågår något utnötningsarbete här.
Rifaområdet måste rustas upp NU!

 Jag kan se ytterligare en likhet med ett ärende som nu är under diskussion i Kalmar. Då bestämde polisstyrelsen var polishuset skulle ligga och socialdemokraterna vek sig och därför blev det ingen helhetsbedömning för området.
En lokalisering  för polishuset som då ansågs bättre av många, var det område som nu är vikt för brandstationen i framtiden.
Vi är som människor otroligt anpassningsbara och kommer alltid att vänja oss vid vilka placeringar och byggnader som helst, men det börjar bli dags för Kalmar att planera kommunen ur ett heltidsperspektiv.
Kalmar har unika möjligheter som behöver unika lösningar.
Och genvägar istället för en kommunikation med invånarna kommer alltid att vara ett misslyckande.Inga kommentarer: