torsdag, november 01, 2012

Tack för en viktig övning!

Idag har vi övat hur vi hanterar ett stort oljeutsläpp i Kalmar kommun.
Mycket välarrangerat och nyttigt, speciellt för krisledningsnämnden, men jag tror även för proffessionen.

Vi hade ett scenarie där det "kunde läcka olja" och det är nästan svårare att fantisera om vad som kan hända, än när man faktiskt vet vad som händer. Verkligheten visar att fantasin aldrig riktigt räcker till ändå, och så var det lite för oss också i början.
Men vi har ju den fördelen som beslutsfattare att vi  kan begära underlag för besluten hos duktiga tjänstemän som i princip redan har tänkt ut vad vi kommer att fråga om.
Det är viktigt  att ibland tänka igenom och gå igenom ansvarsfördelningen i kris  och hur viktigt det är att alla har samma information och delger samma information till media och allmänhet.

Särskilt intressant och givande är det när intressen ställs mot andra hänsyn och vilka värden vi i våra olika funktioner ar måna om att skydda. Det var inte självklart var oljan skulle ledas, men alla visste naturligtvis vad vi ville skydda. Att lyssna på proffessionen och höra deras argument är verkligen lärande och vi hade  en övningsledare som kunde lotsa oss igenom övningen på ett bra sätt.

Alltid förvånas jag över hur många myndigheter som måste samverka och förstå varandras roller för att allt ska fungera. Det finns alltid någon myndighet eller proffession som man ser på med nya ögon efter en övning och det är väldigt upplyftande.

Hur gick det då? Vi hade som sagt lite förberedelsetid  och eftersom det tog en stund innan det verkligen började läcka. Därför  kunde skadorna begränsas. Och vi är  självklart  mycket kunnigare än i morse!

Så tack alla för en viktig övning!

Inga kommentarer: