onsdag, januari 16, 2013

Många små steg mot minskad insyn!

Kommunstyrelse igår och bl.a. en fortsatt förskjutning av makt till toppen. Att flytta beslut till arbetsutskottet och i "brådskande ärenden" kommunstyrelsens ordförande ger minskad insyn. Vi är ett liberalt parti och de ett socialistiskt och det finns ett skäl till att vi vill ha mera öppenhet och bättre beslutsunderlag, eftersom vi vill att människor ska kunna vara med och påverka samhället de lever i. Vi vill också, hör och häpna, veta vilka konsekvenser våra beslut får!Det är ju självklart ett problem för socialdemokraterna att vi liberaler vill slå vakt om invånarnas insyn i de demokratiska besluten, och jag såg att  Mattias Adolfsson i sin slutreplik körde den gamla vanliga visan om att vi aldrig lägger egna förslag utan bara säger nej till deras. De körde även repris på deras ständiga presentation om "kommande planer" vilket var det vi kritiserade i vår replik. Det som har någon betydelse är att det  blir färdiga bostäder, och inte bara vackra bilder på hur de kommer att se ut om de blir byggda. Bostäder som människor kan leva och bo i. Kommunens bokslut visar en annan bild.

När de säger att vi inte lägger egna förslag  kan vi väl säga att statistiken talar mot dem eftersom det nu faktiskt ä'r så att vi liberaler lägger flest förslag i kommunfullmäktige enligt de mätningar som görs.

I beslutet om flygutvecklingsbolag och bolagsordning hade vi redan i kommunfullmäktige sagt att detta gör vi liberaler för att gynna utvecklingen i våra institutioner och hela näringslivet , alltså inte begränsat till besöksnäringen som S skrivit, och vi vill också att det ska stå angivet att intresserade företag ska få kunna köpa aktier och inflytande i bolaget.
Vid sittande bord skulle nu ordet besök strykas, men jag lät vårt yrkande ligga kvar, för det kändes väldigt oklart om hur den slutliga skrivningen skulle se ut.
Detta är bara ett exempel när förslaget kunde varit ordentligt underbyggt före beslut.


Men ser förslaget till beslut ut som vi föreslagit, så är jag väldigt nöjd med utgången.
Sen kan man ha synpunkter på röstfördelningen i styrelsen, och vi hade dagen innan ställt frågor om detta till föredragande tjänsteman. Vi är fullt medvetna att detta är skrivet med klar anknytning till Destination Kalmar, som i praktiken lägger under sig allt mer verksamhet.

Men att kommunstyrelsens ordförande, Johan Persson vid Barometerns förfrågan, säger att han inte reflekterat över det där med insynen i flygutvecklingsbolaget, så bekräftar ju det bara att de steg mot ökad maktkoncentration som socialdemokraterna väljer, sker på bekostnad av öppenheten. Trots alla vackra ord i deras egen vision.

Inga kommentarer: