onsdag, januari 02, 2013

Nytt år- nya möjligheter!

Så här in på årets första arbetsdagar kan man fundera över vad som får en att engagera sig politiskt.
Hade det inte varit politiken så hade jag säkert engagerat mig i något annat vid sidan av . Jag har  engagerat mig ända sedan jag gick min utbildning till sjuksköterska. Ja, redan tidigare faktiskt.

Jag har under mina år som narkossjuksköterska sett hur livet kan se väldigt olika ut. Små barn som redan har tjocka journaler från alla sjukhusbesök och nittioåringar som gör sitt första besök på sjukhuset.
Jag har träffat fantastiska människor som tänker bort begränsningarna och fokuserar på sina möjligheter.

Men tyvärr ser jag också hur sjukvården och omsorgen  hanterar människor väldigt vårdslöst. När vi drabbas av en sjukdom och är som mest försvarslösa har vi rätt att möta en kompetent person som lyssnar och läser av vad vi som  enskilda människor behöver. De flesta är just så, men de vårdslösa  ska få jobba någon annanstans. Ibland jobbar hela det socialistiska systemet (ja det finns där) mot den enskilde individen. Han ska formas om så han passar in. Sjuka människor är tyvärr lätta att omforma.

Jag ser också att barn behandlas respektlöst och bara ser dörrar som stängs, tappar självförtroende och får svårt att sen respektera andra.
Jag vill att vi ska satsa på barnen och de i samhället som allra mest behöver oss!

Socialdemokraterna tycker det är häftigare att satsa på de redan röststarka. Så länge det alltid finns pengar till den vuxna eliten som ska "sätta Kalmar på kartan" kommer jag att slåss för att mer pengar går till barnen. Här finns så mycket kvar att göra. Det tror jag också är den bästa investeringen, både mänskligt och ekonomiskt.  Det är samma pengar. Vi gör bara olika val som politiker.

Jag vill att  Kalmar ska bli känt för den bästa skolan, den bästa studie-och yrkesvägledningen och den bästa attityden till utbildning och företagande. Som liberal tror jag på människors förmåga att utveckla sitt samhälle. Men det förutsätter mer kunskap och demokrati. Det är min drivkraft. Har du också något du vill förändra?
Engagera dig då? Gör din politiska värnplikt.  

Inga kommentarer: