tisdag, januari 08, 2013

Välkommen till Kalmar!

Kommunen har i mina ögon inte varit så lyckosam i skyltsammanhang.
Ett skyltbeslut som kostade småföreningarna skjortan, lyckades vi ändå ändra på men nu kan vi läsa att de digitala skyltar vi beslutade om kan störa t.ex. yrkesförarnas kommunikationsutrustning.

Dessa digitala bildskärmar som kommunen beslutat om på infartstavlorna var en eftergift för kommunens dåliga ekonomi.
Vi var många som var tveksamma till att kommunen skulle få en så liten del av informationen, men vi hade inte pengarna, och det kändes som en möjlighet att vid behov få ut viktig information till förarna. Så kan det också visa sig vara men detta  beslut är det som jag tycker visat sig vara det uppenbart sämsta beslutet jag varit med på. Det är bara att erkänna.
Man får nästan stanna med bilen för att uppfatta Kalmars information på dessa skyltar.


Nu visar det sig att digitala skyltar kan störa radiotrafiken i flyg och fordon som färdas på vägen.
Denna frågeställning var inte ens uppe som en risk när beslutet togs, och kanske kan denna kunskap  ligga till grund för att ändra på beslutet.

Kan vi kanske bara nöja oss med en stor men vacker skylt med texten "VÄLKOMMEN TILL KALMAR!" vid varje infart. 

Inga kommentarer: