måndag, februari 04, 2013

Dags för nya tag i öppenhetens tecken!
Vid kommunstyrelsens sammanträde i morgon lämnar kommunledningskontoret sin årsrapport för 2012. Denna sista årsrapport för den gamla organisationen visar att här finns en stor förbättringspotential, och det har jag också pekat på tidigare.

Måluppfyllnaden är för 2012 bara 54 %, och det kan ingen kommunledning i världen vara nöjd med. Att antalet anställda ökat kraftigt i den gamla organisationen, bekräftar bara det faktum att mer resurser inte med automatik ger mer kvalitet och effektivitet. I Kalmar saknas den öppenhet och långsiktighet som bygger en stabil ekonomi och som ger pengar över till utveckling av Kalmar.  

Ett exempel är att man år efter år räknar in exploateringsintäkter som inte finns är bara en stor skandal. -39,2 miljoner år 2011 och -23, 7 miljoner år 2012. Inte heller har man justerat den förväntade intäkten för nästa budgetperiod. Man skyller på oförutsedda förseningar men om beräkningarna vore riktiga skulle vi väl någon gång under alla dessa år gjort ett rejält överskott på denna verksamhet.

Kommunledningskontoret, som styrs direkt av den socialistiska  ledningen står för en stor del av budgetavvikelsen. Inget bra föredöme för övriga nämnder och styrelser precis.

I morgon ska också det preliminära bokslutet för 2012 redovisas.
Numera blir det allt kortare tid för de ekonomiska redovisningarna. Handlingarna kommer sent och denna gång har de inte ens redovisats i arbetsutskottet, utan kommer idag, dagen före kommunstyrelsen.

Om detta är en ny trend så måste den brytas.
Det är en viktig del i demokratin att vi tillsammans med övriga förtroendevalda hinner sätta oss in i de ekonomiska redovisningarna och att  invånarna i Kalmar känner sig informerade före beslut.

Inga kommentarer: