torsdag, februari 14, 2013

Ungdomarna vill stanna i Kalmar!

Enligt Sveriges kommuner och landsting innebär den nya skatteunderlagsprognosen att skatteintäkterna blir bättre än tidigare. Flera tecken tyder nu på att vi rör oss mot ljusare tider.  Trots vikande arbetsmarknad kommer ändå kommuner och landstings skatteunderlag att utvecklas förhållandevis väl. Det verkade också vara Riksbankens bedömning igår, när de lät räntan ligga kvar på samma nivå.

 Idag var jag på Kalmarsunds promotions lunchmöte och temat var idag hur vi bättre ska ta tillvara på den unga kompetensen.
Just detta att konjunkturen nu vänder och ökar efterfrågan på rätt kompetens gör det än viktigare med att vi samverkar, men som den skickliga moderatorn Sofie Gunnarsson framhöll så har vi  hört det där om skola- näringsliv några gånger redan.
Nu är det verkstad som behövs!

Många som kommer från andra orter i landet vill ändå stanna kvar här i Kalmar efter studierna. Ungdomar saknar då de nätverk som de har hemmavid och de föreslog en portal som det senare visade sig att Linnéuniversitetet redan höll på med.

Typiskt att ingen annan visste det. Det visar vilka stuprör vi fortfarande arbetar i.
Det visar också hur bra det är med dessa möten mellan människor och hur lätt vi kan utbyta  information med varandra.

Dessa ungdomar saknar också bostäder när de vill stanna kvar efter sina studier.
Vi såg också i Östran idag hur skriande stort behovet är när inte ens kvinnojouren kan få tag i lägenheter till våldsutsatta kvinnor.
Kanske Kalmars privata fastighetsägare här kan visa ett stort socialt ansvar och låta upp sina lägenheter.  Jag tycker dessa kvinnor straffas två gånger om de blir utestängda från bostadsmarknaden på grund av att de bott ihop med  en förövare som de nu flytt ifrån.
Vi kanske också skulle behöva en portal för bostadsmarknaden också?

För att visa vad jag vill göra åt det här med mötesplatser  i kommunen, ska jag i kommande inlägg lägga in min senaste motion om företagsfrukost. Den ligger väl i linje med ambitionen att hitta nya nätverk.

Inga kommentarer: