måndag, februari 18, 2013

Mötesplatser behövs!

Den utlovade motionen om företagsfrukost bifogas nedan.
I Kalmar ordnas företagsfrukost för de företagare som betalar för att få vara med i Destination Kalmars partnerskap. Alltså inte som aktieägare, utan som partner.
Vi ska glädjas åt att ha så smarta företagare, som på detta sätt kan få första parkett på viktig information i kommunen! Socialister har oftast haft full kontroll över vem som träffar vilka, och  äldre kommunstyrelseledamöter kan berätta om hur de  besökte olika företag, för att sen träffas och tala om sina möten.  Idag rapporteras inget från de företagsbesök som kommunstyrelsens ordförande  gör varje vecka, och det har revisorerna också kommenterat. Jag minns själv de frukostmöten som anordnades av kommunen förr och det var otroligt lärorikt. Kommunen har ett ansvar gentemot alla näringar och också att göra Kommunstyrelsens ledamöter delaktiga.

Jag vill att även små företag som inte har råd att köpa sig till en frukostplats ska få viktig information från kommunen! Alla människor kan bidra till att förbättra både livsmiljö och företagsklimat i Kalmar. För även företagare är människor, och lockas till kommuner som har t.ex. en bra skola och omsorg.
Tänk vilken viktig och härlig mötesplats för företagare, forskare och förtroendevalda och vilken kommunikation och utveckling som kunde födas ur dessa träffar!
Därför har vi lämnat in denna motion.


"Partimotion

Från Folkpartiet Liberalerna

Vi bjuder in till företagsfrukost!

Kalmar kommun ordnade tidigare uppskattade regelbundna företagsfika och Folkpartiet Liberalerna har i många år efterfrågat företagsfrukostar, förslagsvis varannan månad i syfte att förbättra kommunal service till företagen.
Kalmar kommun har ett ansvar gentemot alla näringar och vi tror att nya möten kan ge intressanta idéutbyten och förståelse för varandras olika utmaningar.

Revisorerna har påtalat vikten av en ökad kontakt mellan kommunstyrelse och näringsliv, och vi ser detta som ett naturligt forum för kommunstyrelsens ledamöter att möta regionens företagare. Frukosten kan under en försöksperiod finansieras inom enheten näringsliv och arbetsmarknad.

Frukosten kan vara ett sätt i ambitionen att förenkla och förbättra villkoren för företagande i Kalmar kommun. Kommunen kan då också förmedla information som berör företagare i regionen. Frukostarna kan ibland ges olika teman, t.ex. språkpraktik eller företagens kompetensbehov, där inbjudna sakkunniga kan ges möjlighet att informera och företagare kan ställa frågor.

Företagsfrukostar anordnas av flera kommuner idag och för Kalmar kommun vore det ett utmärkt sätt att förbättra det lokala företagsklimatet.
Informationsutbytet ska i kombination med andra åtgärder bidra till att vända trenden i Svenskt näringslivs ranking.

Folkpartiet Liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta :

- Att under en försöksperiod av två år inbjuda näringslivet till företagsfrukostar i kommunens regi för att på detta sätt skapa ett bra samarbetsklimat samt få tillgång till näringslivets synpunkter på kommunens verksamhet

- Om försöket faller väl ut permanenta företagsfrukostar i Kalmar kommun.


Inger Hilmansson     Björn Brändewall    Birgitta Nordlöw

Anna-Britt Wejdsten    Kent Pettersson    Sahadet Mavraj"

Inga kommentarer: