fredag, februari 01, 2013

Det börjar med barnen!


Finner till min glädje att det nu finns en checklista i den kommungemensamma verksamhetshandboken som stöd för att alla verksamheter ska kunna leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnen, som ju inte har någon rösträtt på valdagen, blir ibland väldigt bortglömda, kanske just på grund av att de inte själva kan driva sina frågor.
Folkpartiet här i kommunen har ju många gånger efterfrågat en barnchecklista och att kommunen säkerställer att barnkonventionen följs i planering och beslut. Att tänka efter före spar både tid och pengar.
Folkpartiet liberalerna vill  upphöja barnkonventionen till lag, men tills vi får alla med på det, är jag glad för de små stegen framåt.

Det område där barnen uppmärksammats bäst är ju inom besöksnäring och kultur i Kalmar och det har ju dessutom visat sig vara ett vinnande koncept. 
Min övertygelse är att det också är ett vinnande koncept att satsa på våra barn i den mera rutinmässiga kommunala verksamheten.

Om mera resurser satsades i förskolan och skolan, tror jag att vi ser fler trygga och välutbildade barn som går ut i vuxenlivet med framtidstro. Det är där vi också lägger grunden till en välmående kommun som lockar till sig välmående företag.
Men det börjar med barnen! 1 kommentar:

FV sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.