tisdag, maj 14, 2013

Eldaren 1 = Detaljplan för Linnéuniversitet i Ölandshamnen

En bra information om Linnéuniversitet från  tjänstemännen, men alltför många frågor kvarstår från politiken.
Mycket ska lösas sen..beror på... känns igen från tidigare större planer och inte blir man lugnad för det.
Detaljplaner som inte ger svar på frågorna, tenderar att ta dubbla tiden efter beslutet i kommunfullmäktige.
Men Linnéuniversitetets lokalisering i Ölandshamnen berör ju så många verksamheter i kommunen. Och det kommer att påverka fastighetsmarknaden för lång tid och ta kommunens tjänster i anspråk för att bara flytta runt verksamheter. Stora kostnader i en kommun som inte ens mäktar med att ta en budget i juni som man brukar.

Ja, Ölandshamnen har ju tidigare varit det arbetsnamn som ärendet haft, men nu står det under rubriken "Eldaren 1 i Kalmar kommun" på samhällsbyggnadsnämndens dagordning. Ingen förklaring av att det är universitetets placering det är tal om.

"Ärende: Detaljplan för fastigheten kv Eldaren 1 i Kalmar kommun
Senast på nämnden: Uppdragsbeslut, 2012-09-27.
Beskrivning:
Handling: Förslag till detaljplan 2013-05-16.
Förslag till beslut: Förslaget till detaljplan godkänns för samråd."
  När jag dristade mig att fråga om detta på arbetsutskottet fick jag av Mattias Adolfsson veta att nämndens ledamöter visste vad ärendet Eldaren 1 gällde. Det är jag helt säker på, men hemsidan är till för att Kalmars invånare ska kunna följa vad som händer i Kalmar kommun. Desvärre har ledamöterna endast fått ett arbetsmaterial att läsa in sig på, men till nämnden på torsdag är det utlovat ett färdigt ex av Detaljplanen.
I morgon har de kommunägda bolagen  sina årliga stämmor.
Synd att FP har fått avslag på våra alternativa förslag till ägardirektiv där vi föreslår att man ska annonsera öppet om att kommunen håller stämma.
Idag står det endast på kommunens egen anslagstavla i stadshuset.

Men årsstämmorna är öppna för allmänheten.
Var dock beredd på att de är över ganska snabbt. Jag har med åren hunnit se  observatörer från partierna som förberett sig på bästa sätt, och sen var stämman över innan de ens hunnit samla sig till sin fråga.

Förr i tiden tror jag det t.o.m var en lite barnslig status att hinna dra igenom sin stämma på inofficiell rekordtid. Men den tiden är väl över?
Inga kommentarer: