fredag, maj 17, 2013

Kommunikation eller manipulation?

Ur kommunikationsplanen för Linnéuniversitetet.

"Genom att ta initiativet till att informera och lyfta fram de positiva budskapen kan vi stärka känslan hos invånarna att Kalmar är en stad där mycket händer och att det finns en framåtanda och tro på Kalmars utveckling. Ett universitet i Kalmar höjer kommunens status och attraktionskraft."

Min kommentar: Ge inte utrymme för reflektion för då kan det komma besvärliga frågor. Som om själva monumentet med automatik höjer kommunens status. Innehållet är faktiskt viktigare än förpackningen även om en fin förpackning lockar ett kort ögonblick. 

Ur kommunikationsplanen för Linnéuniversitetet.

"Webbplatsen På kalmar.se finns basen för information. Här kan vi publicera protokoll, delrapporter, visioner, bilder, utredningar et cetera. Här finns möjlighet för oss att välja vad vi vill kommunicera och med vilket budskap. Det är en snabb och lättåtkomlig kanal.


Pressinformation Här måste vi ta initiativet. Genom att aktivt arbeta med webbplatsen och att löpande informera medierna om vad som händer samt finnas tillgänglig för frågor kan vi bestämma vad vi vill kommunicera på ett bättre sätt."      När det gäller målgrupp så är den noga utvald. Inga allmänna möten där man inte kan kontrollera vilka som kommer eller att alla går vidare med "den rätta bilden" av projektet.   Det var tydligen viktigt att kommunicera "full enighet kring hamnalternativet", men FP har aldrig sagt nej till ett samråd. Nu gäller det för alla att reflektera och ställa frågor. Eftersom några partier deklarerat sitt ställningstagande i hamnalternativet, vet vi att beslutet om placeringen inte blir enigt. Vi har inte tagit ställning i sakfrågan och det beror på att vi ska pressa ur samrådet så mycket information som bara är möjligt utanför majoritetens  kontrollerande kommunikationsplan.
Östran gick tydligen inte i kommunikationsfällan när miljökonsekvensbeskrivningen presenterades.
Där lägger rapporten egna värderingar på stadsutveckling och näringsliv som man normalt inte behandlar inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningar.
Har det funnits påtryckningar från kommunen att "bestämma vad vi vill kommunicera på ett bättre sätt" enligt kommunikationsplanen?

"Men vi tyckte att eftersom företagarna hade blivit intervjuade om konsekvenserna av en byggnation, så måste man ta med även Linnéuniversitetets syn på det hela."
 
Definitionen på öppenhet blir alltmer diffus.
Är någon förvånad över att  förtroendet för både analyser och konsekvensbeskrivningar krymper?
Var går gränsen mellan kommunikation och manipulation?


Inga kommentarer: