tisdag, maj 07, 2013

Ja till lokal folkomröstning! Men nej till vindkraft i C-lägen!

På Folkpartiets gruppmöte fanns en mycket stor vilja att låta medborgarna tycka till angående en ny placering av Linnéuniversitetet. Därför gick jag en folkomröstning till mötes idag på kommunstyrelsen. Vi vill att människor ska medverka mera i samhällsdiskussionerna. Jag fick avslag på mitt yrkande, men vi får se om det blir några tillgängliga analyser av alla utredningar som är gjorda och om det blir fler öppna informationsmöten. Jag hoppas på det.


Ett jättetrist beslut idag var att kommunstyrelsen gav tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk i Hagby och Bottorp.
Kommunfullmäktige har beslutat om en vindkraftplan, som är framtagen på ett mycket noggrannt och förankrat sätt.
I planen finns A,B och C- lägen, där C-lägen anses som olämpliga för vindkraftsetableringar.

De lämpliga A-lägen som planen anger, fyller med råge de behov och ambitioner som Kalmar kommun har för vindkraften. Inom skyddszonen i förslaget till beslut idag , finns femtio fastigheter.

Hur man kan göra så, det är för mig bara helt otroligt.
Först struntar de fullständigt i ett eget dokument som ska vara vägledande för alla företagare, och ett skydd för boende, men signalen är att i Kalmar behöver man inte följa vägledande dokument i första hand. Vad blir resultatet av det......
Kommunen talar om att bygga  områden som redan är bebyggda därför att det här finns infrastruktur redan.
Men uppmuntrar man det?
Vindkraft till varje pris, är tydligen mottot, men här är man även villlig att riskera livsmiljön för flera fastigheter.
Ibland är man tvungen att säga nej.

Inga kommentarer: