torsdag, maj 23, 2013

Pressfrihet, Ja - Personliga angrepp, Nej!


Jag har varit med om många stormar som förtroendevald, men den senaste veckan har varit den värsta i mitt politiska liv.Samtidigt har jag fått så mycket stöd att det har överväldigat mig. Och jag tackar er alla!


I en podcast, som de själva påstår har en spridning på 4000 - 5000 personer  häcklar två kända män, ofta betecknade som informella makthavare i Kalmar, mig för ett politiskt ställningstagande (och det tål jag) men avslutar sen med insinuationer mot mig som person som slutar med "du menar att hon vill ha ett ordentligt knull".

Jag gick till Kalmar kommuns jurister som lyssnade på sändningen, och efter samråd med Säpo och polis polisanmälde kommunen detta förra fredagen.
Även Folkpartiets lokalförening i Kalmar anmälde detta.
 en inspelning lämnades över till polisen vid tillfället.

Det märkliga är att sen ringde polisen och frågade om jag tänkte driva ärendet vidare. Jag påtalade att det inte var mitt ärende, och fick till slut med en anteckning om detta.
Lite märkligt att det inte kommer några skriftliga besked om ärendets hantering, bedömning  eller någon form av tidplan. Ett telefonsamtal kan ju tolkas olika beroende på bakgrund eller kunskaper om rättsväsendet.

Nu varnas jag för att dessa två anmälda män, som har stort kontaktnät  i sociala medier (de har kastat alla, även tidigare podcasts från nätet) ska sätta sin egen snyftbild framöver. Därför skriver jag ut detta förnedrande uttalande, som sitter fast i mig vart jag går, hur jag än försöker skaka det av mig.

Bara för att betona vem som bär huvudansvaret för  anmälan.
Men det är viktigt att betona att detta angrepp kunde drabbat vem som helst, som enligt dem,hade en icke önskvärd politisk åsikt i Kalmar.
Det var ett angrepp mot demokratin och det var därför det anmäldes.

Jag värnar starkt pressfriheten, som inte ska förväxlas med personangrepp på enskilda människor, och skickar med en länk från vår europaparlamentariker Cecilia Wikström, som visar hur svårt det kan vara att rösta om olika friheter. 

Inga kommentarer: