lördag, maj 25, 2013

Vi vill vitalisera den lokala demokratin!

På måndag sammanträder kommunfullmäktige i Kalmar och då kommer ärendet om folkomröstning upp för beslut. Alla namnunderskrifterna innehåller inte datum eller andra formalia och då uppfylls inte kravet för folkomröstning.


Vi ställer oss ändå bakom en lokal folkomröstning och yrkar på det på grund av det stora engagemanget där ändå 5000 röster, har samlats in. Vi tänker förstås begära votering i denna fråga för att se om vi har en tredjedel i denna folkvalda församling med oss.

För många år sedan föreslog Folkpartiet i en motion en lokal folkomröstning, där vi ville att människor skulle få tycka om exploatering av Norra Fjärden med bl.a. Kullö och Svinö. Det gjorde vi bl.a. för att det där finns så få sakägare, och så är också fallet med detaljplanen för Linnéuniversitets lokalisering. Att man tar in fler människor i beslutet än de som berörs enligt detaljplaner och liknande är bra. Man borde inte vara rädd för att höra många röster i en stor fråga.

Sedan år 2011 har kommunallagen ändrats inom demokratiområdet på det vis att en rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det.

Syftet med det förstärkta folkinitiativet var att vitalisera den lokala demokratin med fler folkomröstningar. Det stora intresset för lokala folkomröstningar visar enligt statsvetare i många fall på ett bristande förtroende och brist på delaktighet tidigt i utvecklingen.

Det har dessvärre inneburit att man börjat rösta om det som redan är beslutat och har börjat verkställas. Så gör man nu i Göteborg.

Det är ju tyvärr så att beslutens konsekvenser går upp för människor först då besluten är fattade och börjar genomföras. Här har vi folkvalda en hel del att fundera över.

Majoriteten har stort inflytande om hur man kommunicerar, så som jag var inne på i en tidigare blogg. Ett löfte om ett parkeringshus eller en multihall för friidrotten är inte mycket värt när det inte finns pengar, men människor tror att det då ska komma om några få år.

Tvärtom sen kommer vissa beslut smygande på och själva beslutsprocessen hinner inte människor (och knappt vi förtroendevalda) med att samla in synpunkter. Med all vår fina teknik borde det gå att hitta ett öppet system där man tydligt kan se vart i handläggningen, åtminstone stora beslut ligger.Inga kommentarer: