torsdag, maj 09, 2013

Europadagen för fredens, frihetens och demokratins skull!

Vi firar idag Europadagen för fredens, frihetens och demokratins skull
Marit Paulsen vill ändra  EU:s direktiv om energi från förnybara energikällor. Hon vill minska den andel av biobränslen som framställs av spannmål och andra grödor, till förmån för bränsle som framställs av avfall och restprodukter. Det handlar om att odlingar i första hand ska föda en kraftigt växande befolkning där en miljard människor idag inte har mat för dagen. Det är en frihetsfråga!

I detta perspektiv kan det för andra länder framstå som märkligt att svenska europaparlamentariker kämpar för att vi i Sverige ska få äta hälsovådlig fisk och i kampen för snuset glömmer hur vi ser på andra länders "konstiga krav" i EU.

Hela EU är ju från början ett fredsprojekt. Efter andra världskriget gick fler och fler länder samman och började göra det enklare att handla med varandra.
Man startar ju inte krig med ett land där man har handelspartners! Marknadsekonomin har därmed givit en historiskt långvarig tid av fred och tillväxt till vår annars så krigshärjade kontinent.

Det största hotet mot tillväxt är protektionismen som alltid lurar runt hörnet när pengarna sinar.Valutaunionen har också blivit ett slagträ , men EMU är ingen försäkring utan just ett samarbete där alla har ett ansvar att sköta sin ekonomi och öka den gemensamma tillväxten.
Fri rörlighet inom EU är viktigt att slå vakt om, och då ska vi ha regler som gäller inom hela unionen.

Att några bryter mot reglerna ska vi inte acceptera, men man ska då inte bara titta enögt på en utvald syndabock utan kolla om även konkurrenterna har lite lik i lasten.
Att leta syndabockar har alltid varit populärt när man inte vill granska sin egen hemmaplan.I dag kan man väl också tillåta sig att citera ur bibeln:"Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt eget öga; därefter må du se till, att du kan taga ut grandet ur din broders öga"Idag hedrar vi , liksom  övriga europiska länder, de som stupat i kampen för frihet och demokrati i Europa, för att vi, tack vare deras uppoffringar får leva i fred idag!

Inga kommentarer: