tisdag, maj 06, 2014

Kalmar faller och faller oavsett vilka S-majoriteter som styr!

År efter år faller Kalmar kommun i Svenskt näringslivs ranking. År efter år har också majoriteten försökt att prata upp resultaten genom att tala om för alla hur bra det går för Kalmar. De har haft artiklar på löpande band om hur duktiga de är och hur bra det går.
Men politiken är densamma. Det ena evenemanget efter det andra får fungera som spackel på en krackelerande fasad. Men företagsklimatet faller och faller...
 
När det inte hjälpt har de börjat bjuda på företagsfrukost, vilket är ett gammalt förslag från Folkpartiet liberalerna. Fast när vi säger frukost så innebär det också frukost, där man sitter ner och samtalar och där också företagen delger sina erfarenheter. Företagsfrukost i socialdemokratisk regi är att samla alla företagare till en envägskommunikation där man sätter kommunen på kartan.  
 
Det kanske är så att man är rädd för åsikter som inte passar in i den egna politiken. Som i diskussionen om Linnéuniversitetets lokalisering där man efter ett stormigt möte för allmänheten valde att bjuda in till information bakom stängda dörrar. Allt under kontroll!
 
Företagsrankingen visar faktiskt några få positiva resultat, visserligen på en låg nivå, men ändå och det är vägnät, tåg och flyg och skolans attityder till företagande och nyföretagsamhet.
Minskat mest har vi gjort genom konkurrens med företagen, tjänstemännens attityder och service till företagande. Och så förstås kommunalskatten.
 
Alla dessa negativa parametrar är en spegling av socialdemokraternas attityder till företagande. Kommunledningen kan slänga ut skattepengar på hur många annonser som helst om företagsklimatet om de faktiskt inte GÖR något åt det.
 
Folkpartiet har på alla punkter haft förslag för en bättre politik .  
Idag föreslog Anders Andersson som numera anslutit sig till S, ett tillägg att bolagen skulle komma en gång om året och informera kommunstyrelsen. Detta förslag har Folkpartiet haft i ägardirektiven i flera år och olika S-majoriteter har konsekvent röstat ner det.
Det kan ha att göra med revisionens kritik om den interna kontrollen. Ett bra förslag som Folkpartiet  fick igenom till slut!
 
Kalmar kommun faller och faller oavsett vilka partier socialdemokraterna styr med.
 
Kalmar är värd en bättre ledning!
 
 
 
 
 
 
 
 

Inga kommentarer: