söndag, maj 25, 2014

Valdag, en högtidsdag!


Idag avgörs vilka krafter som ska vinna makten i Europaparlamentet för fem år framåt. Idag avgörs om yttersta vänstern ska göra gemensam sak med yttersta högern och försvaga ett Europasamarbete som trots konflikter och ekonomiska kriser gett oss medlemsländer en sammanhållande  fred  sedan andra världskrigets slut.

Folkpartiet har som tradition att åka runt till de vallokaler vi valt att bevaka. Det är så roligt att se både unga och gamla som klätt sig extra fina denna dag som är en verklig högtidsdag! Någon, berättar en valarbetare,  tar bästa finhatten som kanske bara används vid dessa tillfällen.

Vi kan inte nog förstå, tror jag, hur tacksamma vi ska vara som får bo i ett land där vi har rösträtt och haft fred längre än de flesta. Jag har en känsla av att det är ett större valdeltagande i detta valet, än förra gången. Minst en hundratreåring har också röstat i vallokal i Kalmar idag. Det tycker jag är helt fantastiskt. Man blir bara så glad av sådana berättelser.

Vi kan inte nog tacka alla valarbetare som idag sitter i våra vallokaler och tar emot alla röstberättigade och ser till att allt går rätt till. Solen skiner ute och det blir en lång dag innan alla röster är räknade. Jag har varit i fyra vallokaler och jag slås av vilken fantastisk organisation detta är som sätts igång varje år.

I partierna har ju detta val planerats och organiserats under hela vintern och våren. Nästan lika länge har säkert valnämnderna förberett valorganisationen.
Idag kan inte vi partier göra mera än att invänta det spännande resultatet. Och det ÄR spännande!
Men när vi går till valvakan och kopplar av en stund och inväntar resultatet, sitter fortfarande våra valarbetare och räknar och räknar om och om igen.
Tack alla, ni gör en fantastisk insats i demokratins tjänst!

Inga kommentarer: