söndag, maj 18, 2014

Kalmars företag är grunden för vår välfärd!


I lördagens tidning skriver Vd för Kalmar Lantmän, om oron för  exploateringar som kommunen nu luftar lite mera öppet efter att beslutet med LNU är taget. Kalmar Hamn AB har varit och är en  välskött verksamhet och ska så förbli om vi får ökat inflytande i årets val. 

Och hamnföretagares oro kan vara befogad om det inte blir maktskifte i höst.

Några tjänstemän och politiker reste fram och tillbaka till Shanghai för Fanerdunsprojektets räkning, och hamnen verkade plötsligt vara i vägen för Kalmars utveckling. Ett tag försökte socialdemokraterna  påverka nämnden med resor till olika hamnar som omvandlats till bostadsområdet. Den första avsiktsförklaringen med LNU och tillhörande utredning visade att ett universitet och hamnens framtida utveckling inte gick att förena.

Kalmars hamn har varit och är en viktig förutsättning för Kalmars utveckling och den ligger av förståeliga skäl vid vattnet och där den nu ligger i Kalmar stad. I stadsplaneringen borde man förhålla sig till det, men det har varit ett tydligt uttryck från majoriteten i Kalmar, att hamnen istället ska förhålla sig till stadens utveckling. Men  man utan förvarning gett alla tillstånd för Kalmar Lantmän att satsa en halv miljard i Kalmar hamn. Det förpliktigar!

Och när man välkomnar en sådan satsning måste man fullfölja den inriktningen. Och så trodde nog de flesta att man gjorde eftersom kommunen då hade lämnat hamnens som huvudalternativ.
Det finns de som tror att Fredriksskans som utredningsområde bara var en manöver för att satsningen på foderfabrik i hamnen skulle fullföljas.

Men även innan exploateringsavtalet med LNU har socialdemokraterna signalerat att hamnens företagare  får rätta in sig i ledet när S planerar staden.
Först bygger man om en  infart som tillika är farligtgodsled till en stadsgata och bygger hus intill som om det också  var en vanlig stadsgata. Nu planerar man att bygga en universitetsbyggnad som närmaste granne, och om detta bygge fullföljs, kommer övrig bebyggelse att kunna byggas med motiveringen att det redan finns en ljudkänslig  verksamhet  där.

Dessutom finns en fem år gammal markreservation för något obestämt hotellbygge i hamnområdet som enligt alla förnyanden pågår, men aldrig presenteras.
Denna markreservation har utan motiv nu minskat från 10 000 kvm till 4000 kvm. Om det lägger kostnader på kommunen eller ger mer utrymme för tågstationens utveckling är helt oklart.


Befolkningsutvecklingen ser bra ut, men vi vet att siffrorna varierar väldigt. Vi hade ju t.o.m. 64000invånare vid ett tillfälle. Vilken tur att den personen inte ville bli uppmärksammad, för nu har vi chansen nästa gång vi blir 64 000 invånare.

Företagen i Kalmar har varit helt fantastiska på att klara krisen men Socialdemokraterna sänker Kalmar i rankingen av företagsklimatet. Hur man behandlar redan etablerade företag i Kalmar påverkar självklart  företagsklimatet. Och företagsklimatet påverkar självklart hur vi kan locka både företagare, jobb och därmed fler invånare till Kalmar.

Inga kommentarer: