onsdag, juni 30, 2010

Friska människor är svåra att kontrollera...

Sverige är ej världens högst beskattade land längre. Vi är nu 2:a.

Sveriges statsskuld är (trots en global kris) lägre nu än när Socialdemokraterna styrde (i högkonjunktur).
Sverige är inte heller längre ett av de länder med högst sjukfrånvaro i Europa. Det visade en ny rapport från Försäkringskassan.
De senaste fyra åren har över 150 000 personer lämnat sjukförsäkringen, enligt en rapport som Försäkringskassan lämnade över till regeringen på tisdagen.

Det har nu gått två år sedan regeringen införde den hårt kritiserade rehabiliteringskedjan. Försäkringskassan är nöjd med resultatet och menar att handläggningen har förbättrats, sjukskrivningstiden har blivit kortare och de påbörjade sjukfallen har minskat.
Att sjuktalen minskar verkar närmast besvära Veronica Palm som låter som en gammal grammofonskiva med hack i. Stupstock och utförsäkring är hennes benämning på den rehabilitering och uppföljning som nu medfört att 150 000 människor har kunnat lämna sjukförsäkring.

Socialdemokraterna utgår ifrån att alla människor föds hjälplösa och behöver tas om hand. Jag har träffat så många sjuka människor och vet att även sjuka människor har många goda förmågor som de mår bäst av att få använda.

Men skulle någon visa tecken på egen vilja att styra sitt liv, eller att klara sig själv, trots sjukdom, är de snabbt där och försöker styra in personen i fållan. Det är ju HEMSKT för socialdemokrater att inte ha full kontroll, och de människor som inte längre är inne i sjuksystemet gör tydligen bara Veronica Palm och hennes kompisar nervösa och aggressiva.

Uppföljningen kommer självklart att visa på hur vi bäst kan hjälpa de som inte blivit arbetsföra, men jag tror det snarare handlar om att arbetsgivarna just nu väljer bort de som varit sjuka. Det finns en ovana att hantera denna målgrupp. Många är sjuka av sitt tidigare arbete och den bästa behandlingen kan vara att byta arbete.

Inga kommentarer: