måndag, januari 03, 2011

Krisberedskap - ett allt bredare verksamhetsområde.

Ingen kan undgå att skakas av den händelse som innebar en kvinnas död i samband med att hon blev instängd på Kalmar Slott. Det är inte svårt att föreställa sig hur det vore att känna sig instängd och utan egen förmåga att ta sig ut. Ett dödsfall drabbar alltid nära och kära hårt, men med en mängd obesvarade frågor blir sorgen än svårare. Också därför är det viktigt med en nogrann utredning och krisberedskap.

Självklart har denna tragiska händelse lett till att Destination Kalmars styrelse, med hjälp av berörda myndigheter och förvaltningar,utvärderar en utredning om hur rutiner och information om nödutgångar och annat fungerat och kan förbättras i samtliga obevakade publika fastigheter.

Det väntas många rapporter till Kommunstyrelsen på det nya året.
Vattenläckan och snöröjningen är bara två av många.
Vad är bra och vad kan förbättras. Det är självklara frågor att arbeta med varje dag och i varje verksamhet i vår kommun.

Inga kommentarer: