fredag, juni 17, 2011

Korruptionen - ett osynligt samhällsgift!

Europa bedöms vara den minst korrupta världsdelen av organisationen Transparency International. Korruptionen är ändå ett allvarligt samhällsproblem som beräknas kosta EU:s medlemsländer över 1 000 miljarder kronor om året.
Därför har vår svenska EU-kommissionär Cecilia Malmström lanserat en rad åtgärder för att stärka bekämpningen av korruption på EU-nivå.
Det är när man som kommun och land tror att man är helt ren från korruption, som faran är som störst.

Därför är det bra att Alliansregeringen i Sverige nu också ska sätta ljuset på Sverige och kommunerna här.
Korruption är ju så otroligt svårt att bevisa om det inte rör sig om stora transaktioner. I Göteborgsfallet hävdade ju utredaren att det nästan aldrig går att komma åt korruptionen med mindre än att någon som har insyn läcker, och har något bevis.
Och det visar ju kanske att den som skvallrar visste utan att göra något åt det , om det inte är väldigt färskt. Så hur troligt är det med läckor på en skala 1-5?

Då tror jag det är betydligt vanligare med tjänster och gentjänster där den lilla kretsen blir fartblind och inte märker att man ägnar sig åt korruption.
Korruptionen är ett osynligt samhällsgift som måste bekämpas!

Inga kommentarer: