torsdag, juni 23, 2011

MIDSOMMAR!

Även om jag kommer att jobba en vecka till minst så känns det som sommarlov när midsommar närmar sig! Härligt!

Jag är också väldigt nöjd och glad för att vi även denna gång kunde snickra ihop en budget där medborgarna och våra väljare kan känna igen sig.
Precis som vi sagt, så städar vi trappan uppifrån, för det är på översta trappsatsen pengarna hamnat trots att verksamheterna fått sparbeting.

Vi startade som första parti den resa mot en skatt för Kalmars invånare i nivå med andra jämförelsekommuner. Den som ropade högst var Johan Persson.
Är det så revolutionerande att dra in 11 miljoner i en budget på 3 miljarder?

Men inte nog med det. Vi var det parti som satsade mest pengar på skolan. Alla satsningar har vi tidigare skrivit motioner om och fått avslag av vänstermajoriteten.
Ett par motioner låg så länge i byråkratilådan att Alliansregeringen, med vår partiledare Jan Björklund som utbildningsminister, hann genomföra reformerna innan kommunen letat fram motionerna och svarat på dem. Det var svåra frågor som "att införa läsa-skriva-räknagaranti" och liknande.

Nu har kommunerna ändå i årets budget fått tillskott för att kunna ge en läsa skriva garanti.
Vi tycker dock att det är ett kommunalt uppdrag som ska ske kontinuerligt oavsett tillskott från staten. Därför var detta en av våra satsningar.

När jag tänker på Folkpartiet i länets slutsatser i regionfrågan blir ja bara matt!
Om man nu har kommit fram till olika lösningar, då kan vi väl jobba utifrån det!Ridå.

Nej nu ska jag inte reta upp mig på det igen utan bara skriva en skrivelse till, sen ska jag ta itu med mitt beting till midsommar och det är jordgubbstårtorna.
GLAD MIDSOMMAR!

Inga kommentarer: