tisdag, juni 07, 2011

Samarbete ger pengar över!

I EU har en Europeisk rymdstrategi har antagits och utbildningsminister Jan Björklund representerade Sverige för dessa ärenden. Beslutet om rymdstrategin pekar på behoven av en effektiv styrning av den europeiska rymdverksamheten genom ett väl utvecklat samarbete mellan de tre huvudsakliga aktörerna; medlemsländerna, EU och den europeiska rymdorganisationen ESA.Europiskt samarbete, jättebra!

Värre var det att komma överens om ett nytt ramprogram för Euratom för åren 2012-13Euratom är EU:s forskningsprogram för kärnenergi och tillhör de allra äldsta organisationerna i EU. Det ungerska ordförandeskapet har ambitionen att nå en politisk överenskommelse om forskningsprogrammet för kärnenergi före den sista juni.

Man skulle också behöva intensifiera diskutioner om internationella utsläppsrätter eftersom nuvarande upplägg än mer drabbar Europa när Tyskland kommer att ersätta huvuddelen av sin kärnkraftenergi med kol och gas.Internationellt samarbete vore jättebra!

Nu läste jag precis i Östran att Peter Akinder "under strecket" tror att vi liberaler accepterat skattehöjningen på fyrtio öre bara för att vi endast sänker i små steg. Det är klart att det i en budget som omsluter tre miljarder skulle gå att sänka skatten betydligt mer. Bara med samarbete skulle den senaste höjningen på
40-öre kunna sparas in.
Men socialdemokraterna ökar skulderna för investeringar i varje budget och närmar sig nu en miljard! Självklart blir det kostnader som gör att vi måste gå försiktigt fram.

Folkpartiet liberalerna hade ju också kunnat skriva en glädjebudget, men vi signalerar en inriktning och vill finansiera vår skattesänkning och våra kostnader fullt ut. Vi satsar ändå mer än S,V och MP på barnen och skolan. Dessutom ger vi föräldrarna mera kvar till sin egen hushållsbudget! Jättebra med samarbete i verksamheterna!

Inga kommentarer: