fredag, juni 10, 2011

Uppföljningsmetoder behövs för barnens skull!

Regionförbundet hade öppet hus 8 juni. Det låter som om där är stängt annars, men det är öppet för alla och känns i många stycken mera tillgängligt än stadshuset.

Jag blev så klart intresserad av den info Fokus hade angående uppföljning av barn och ungdomar som är placerade, huvudsakligen i familjehem.
Jag har vid två tillfällen ställt frågor i kommunfullmäktige till dåvarande ordförande i socialnämnden angående uppföljningen av dessa barn. Första gången skyllde socialdemokraternas ordförande på att det inte fanns några metoder för uppföljning av dessa barn.

Min andra interpellation föranleddes av att socialtjänsten i Kalmar inte hade besvarat kvalitetsfrågorna i den mätning som socialstyrelsen gör som ett led i Öppna jämförelser och för att vi ska kunna jämföra våra metoder och resultat med andra.
Denna gång var förklaringen lite svävande, men arbetsbelastningen var ett skäl.
En omorganisation är inget skäl till att strunta i utvärderingar!

Nio av länets kommuner deltar i detta uppföljningsprojekt som föredrogs och är ju precis det som man saknat i Kalmar. Därför är jag mycket besviken att Kalmar kommun inte tar dessa chanser till metoder för utvärdering, som vi så väl behöver.

Naturligtvis ger dessa utvärderingar och seriösa samtal med barnen insikter som gör att verksamheten måste förändras. Är man redo för förändring eller har man redan bestämt sig för att man redan har de allra bästa rutinerna? Jag hejar på den som vill utvärdera verksamheten! Det gör jag för barnens skull!

Hoppa på uppföljningståget! Svara på socialstyrelsen frågor om kvaliteten! Ju tidigare alla är med desto bättre blir det för både Kalmars utsatta barn och mätmetoden som helhet.

Inga kommentarer: