onsdag, juni 15, 2011

"Ansvarstagande"

Har bara lyssnat på små snuttar i partiledardebatten och Juholt viker verkligen inte ner sig. Han kommer säkert att gå hem hos de egna massorna utanför storstäderna, men man kan tro att han lever kvar i den tid när socialdemokraterna ( tyvärr utan alltför hårt motstånd) bara ökade utgifterna och devalverade, ökade utgifterna och devalverade o.s.v. Även om vi inte gått med i sista fasen av Eurosamarbetet så är vi med i stabiliseringspakten och har vissa ramar att hålla oss till. Tack och lov!

Och Jytte Guteland tycks tro att vi använder häst och vagn istället för energikrävande fordon och en energikrävande industri som faktiskt betalar den välfärd de lovar åt alla. Lös den ekvationen Gutelands Stängda kärnkraftverk + Juholts vidlyftiga löften.

Kärnkraften kommer att ersättas av annan energi, men inte inom en mansålder, så vi ska nog istället byta de gamla vi har mot ännu driftsäkrare nya. För visst är det skandal att kärnkraften stannar lagom till första köldknäppen ( då tågen också står stilla. Var valde socialdemokraterna istället för Mona Sahlin? Det gick så fort, så många har nog inte heller fattat det riktigt än.Liksom i frågan om Sveriges ansvar i Libyen får vi nog vänja oss vid många tvärsäkra svar och många tvära kast i samma fråga.
Som det var i skolan den tid han tycks representera borde han få skriva "Ansvarstagande" hundra gånger på svarta tavlan tills det sitter i ryggmärgen.

Inga kommentarer: