fredag, juni 03, 2011

Vi satsar på barnens framtid!

Puh!
Nu är ett liberalt budgetalternativ inlämnat och jag vill tacka alla trogna medlemmar och förtroendevalda som ägnat vackra vårkvällar för att få med det viktigaste! På måndag presenteras den i sin helhet på Kommunstyrelsen.

Ändå är det så att man alltid kommer på något i efterhand som vi har talat om under året. Men vi har begränsade resurser till vårt förfogande, så jag tycker resultatet är jättebra, och vi håller det vi lovar i valrörelsen och satsar på de verksamheter som långsiktigt ger människor mera frihet att växa och mera fria val.

Vi städar trappan uppifrån som jag lovade i valrörelsen, och vi börjar nu ta det första lilla steget för att kommuninvånarna inte ska behöva betala mera skatt än vad man får göra i andra jämförbara kommuner.

Ändå satsar vi mer än den rödgröna majoriteten på skolan.


På kommunstyrelsen ska vi också besluta om att skatteväxla KLT från kommunen till Landstinget.

Först tyckte jag det var en bra ide´ men när de rödgröna där "passar på" att höja skatten för utgifter som de inte har, alltså inga redovisade kostnader, då undrar jag om man vågar lämna så viktiga uppgifter till socialdemokraterna och deras kompisar där.

De rödgröna behandlar skattepengar som om de vore deras.

Inga kommentarer: